Beslag: zilver, bestaande uit twee complete sloten sluitend van achter naar voor. De gegoten hoekstukken tonen de vier evangelisten Lucas, Johannes, Matteüs en Marcus. De klamparmen zijn baluster-vormig en tonen Aäron en Mozes. In de onderste klamparm staat ‘P.D. Jonge’ gegraveerd. Gekeurd Middelburg, Gehalte: 833 zilver, Jaarletter: 1846, Edelsmid: G. van de Velde werkzaam tussen 1825-1866 te Goes