Beslag: zilver, bestaande uit een compleet slot sluitend van achter naar voor. Met gegraveerde bloem en plantmotieven en de klamparm is kruisvormig. In de klamparm staan de initialen M.M.H. gegraveerd. Geen keuren zichtbaar. Nederland laatste kwart 19de eeuw.