Zilveren boekbeslag bestaande uit vijftien delen, waarschijnlijk uit Nederland rond het midden van de 17de eeuw. Op een zwart kalfsleren band, waarschijnlijk uit Nederland rond het midden van de 17de eeuw. Waarin De CL Psalmen Davids Uyt den Fransoyschen in Nederlandschen Dichte over[geset] gedrukt door Gillis Joosten Saeghman te Amsterdam in 1650.
Zilveren boekbeslag bestaande uit zes delen, waarschijnlijk uit Nederland in het laatste kwart van de 17de eeuw. Op een zwart leren band, waarschijnlijk uit Nederland in het laatste kwart van de 17de eeuw. Waarin onder andere ‘t Recht gebruyck van des Heeren Heyligen Avontmael gedrukt door Johannes Schot te Amsterdam in 1683.
Zilveren boekbeslag bestaande uit zestien delen, waarschijnlijk uit Nederland in het eerste kwart van de 17de eeuw. Op een zwart marokijnen band, waarschijnlijk uit Nederland in het eerste kwart van de 17de eeuw. Waarin onder andere De C.L. psalmen des conicklijcken propheten Davids gedrukt door Jan Claesz van Dorp te Leiden in 1610.
Zilveren boekbeslag bestaande uit zestien delen, waarschijnlijk uit Nederland in het eerste kwart van de 17de eeuw. Op een bruin marokijnen band, waarschijnlijk uit Nederland in het eerstste kwart van de 17de eeuw. Waarin Den Bibel, inhoudende dat Oude ende Nieuwe Testament gedrukt door Lenaert der Kinderen te Kampen in 1563.
Messing boekbeslag bestaande uit vijf delen, waarschijnlijk uit Nederland in de tweede helft van de 17de eeuw. Op een rood marokijnen band, door de Huygens-binderij te Den Haag rond 1668. Waarin onder andere Het Nieuwe Testament gedrukt door de erfgenamen van Paulus van Ravesteyn te Amsterdam in 1668.
Zilveren boekbeslag bestaande uit veertien delen, waarschijnlijk uit Denemarken tussen het laatste kwart van de 17de en eerste kwart 18de eeuw. Op een rood-bruin karmijn fluwelen band, waarschijnlijk uit Kopenhagen? Denemarken tussen 1686-1714. Waarin De tolf aandelige betænckninger gedrukt door Christian Geertzen te Kopenhagen in 1686.