Edel Boek

Op 25 oktober 2019 organiseren Natasha Herman en Loes Dorrestein het symposium Edel boek. Dit symposium is voor makers en denkers ter bevordering van de kennisuitwisseling tussen wetenschap en praktijk. De voertaal is daarom Nederlands. Alle voordrachten zullen draaien rondom het thema boekbeslag van edelmetaal. Dit thema zal vanuit verschillende invalshoeken worden benaderd. De biografieën van de sprekers die invulling zullen geven aan het symposium zijn hieronder in volgorde van spreken vermeld.

Welkomst
Tussen 12.00 en 12.30 zullen we u verwelkomen met koffie en thee. Bij de organisatoren kunt u dan ook uw naambadge en het handgebonden informatieboekje ophalen.

Loes Dorrestein
Gestudeerd aan de Vakschool te Schoonhoven, BA kunstgeschiedenis aan de UvA en momenteel bezig met de MA boekwetenschap. Specialismen zijn de Nederlandse 17de eeuw en beslag van edelmetaal op boeken uit alle eeuwen. Ze zal het gaan hebben over de Edelsmeden familie Brom en het religieuze boekbeslag dat is gemaakt in Nederland en 1 specifiek voorbeeld van een boek dat is gemaakt in 1916 door Jan Eloy Brom.

Wim Nys
Hoofd Collectie en onderzoek van DIVA. Als curator bij het Zilvermuseum Sterckshof heeft hij meegewerkt aan de tentoonstelling ‘Zilveren Hemelsleutels’ en bijbehorende catalogus over zilveren boekbeslag in België. Tevens is hij betrokken geweest bij het traject omtrent de bestelling van 50 exemplaren van de catalogus waarvoor hedendaags boekbeslag van zilver is gemaakt. Hij zal een overzicht bieden van Belgisch boekbeslag van edelmetaal in het algemeen en het maakproces en algehele totstandkoming van het beslag op “Zilveren Hemelsleutels”.

Tünde Bártfai
Is werkzaam als docent edelsteenkunde voor de dagopleiding op de Vakschool te Schoonhoven en de cursussen voor DGI, FEEG, en taxatiecursus voor het onderdeel edelstenen. Tevens is ze momenteel ook penningmeester bij FEEG. Ze heeft een passie voor edelstenen en het doorgeven van kennis over deze kleine soms zeer waardevolle objecten. Zij zal iets gaan vertellen over ABM h1, h2 en h3 van museum het Catharijneconvent. Dit zijn drie boeken die allemaal tussen 1000 en 1200 zijn gemaakt en waarop edelstenen zijn gemonteerd. Ze zal de reis beschrijven van de edelstenen van hun oorsprong in de grond tot slijpen en de uiteindelijke montage op de boeken vanuit een historisch perspectief.

Berna van Wijk
Heeft Archeologie van Noord-West Europa gestudeerd aan de Rijksuniversiteit van Groningen waar zij haar MA-scriptie heeft geschreven over de mogelijkheid om een typologie en een chronologie te maken van het koperen boekbeslag wat gevonden wordt op archeologische opgravingen in Nederland. Typering en datering van boekbeslag zou aanvullende informatie kunnen geven voor de typering van archeologische sites zoals een klooster of een school, m.a.w. voor een religieus of meer seculier gebruik van boeken in de Late Middeleeuwen. Aan de hand van archeologische voorbeelden zal zij uitleggen wat de mogelijkheden en problemen zijn van het gebruik van boekbeslag ter duiding en datering in de archeologie.

Paulien Kaan
Restaurator van archeologische- en museale voorwerpen van metaal en eigenaresse van Paulien Kaan Restauratie. Ze is deskundig op het gebied van de chemische interactie tussen leer en metaal en ze gaat wat vertellen over wat je het best kunt doen om deze interactie tegen te gaan om zo het boekbeslag beter te kunnen behouden. Welke middelen bevorderen deze interactie en welke middelen zijn dan wel veilig om te gebruiken.

Natasha Herman
Boekrestaurator en eigenaresse van Redbone Bindery. Ze restaureert boekbanden vanuit vooral de druk periode in Europa en Noord America. Zij zal het gaan hebben over problemen die voorkomen bij boeken met edelmetaal beslag, wat restauratoren in de praktijk tegen komen en waar ze op moeten / kunnen letten. Ze zal 1 boek als voorbeeld nemen en het hele restauratie proces doorlopen. Tevens gaat ze op de eigenschappen van de verschillende vaak voorkomende slot ontwerp aanroeren en deze even in context brengen met de mogelijkheden tot vastzetten op de banden.

Na afloop is er een netwerkborrel en de gelegenheid om met de sprekers en elkaar van gedachten te wisselen.

Waar Doelenzaal UvA, Singel 425 Amsterdam

Hoe laat 12.00 tot 18.00

Wanneer 25 oktober 2019

Ticket €22,50 per persoon

Groepsticket €20,- per persoon bij een groepsformaat van 6 of meer.
Mail voor het aanmelden het aantal personen naar info@boekbeslag.nl om uw kortingscode te ontvangen.

Aanmelden Volg deze linkvoor de instructie voor het aanmelden van meerdere personen klik hier