Deze literatuurlijst is op onderwerpen ingedeeld en daarna alfabetisch geordend.

Terminologie
Dijstelberge, Paul. Wat is een boek? Amsterdam: Amsterdam University Press, 2017.

Gnirrep W.K., J.P. Gumbert en J.A. Szirmai. Kneep en binding: een terminologie voor de beschrijving van de constructies van oude boekbanden. Den Haag: Koninklijke Bibliotheek, 1992.

Luijt, Janjaap. Het zilverlexicon: voor Nederland en België. Zwolle: Waanders, 2006.

Pelt van, J en M. Radjpalsingh. Nederlandse verantwoordelijkheidstekens vanaf 1797; een overzicht van de Nederlandse meestertekens, importeurstekens, kantoorherkenningstekens, essayeurstekens en handelsessayeurstekens voor goud, zilver en platina sinds de invoering van de Wet vanaf 19 Brumaire 6e jaar (9-11-1797). Gouda: Waarborg Holland, 2017.

Boeken en artikelen over boekbeslag
Adler, Georg. Handbuch Buchverschluss und Buchbeschlag. Terminologie und Geschichte in deutschsprachigem Raum, in den Niederlanden und Italien vom frühen Mittelalter bis in die Gegenwart. Mit Zeichnungen von Joachim Krauskopf . Wiesbaden: Reichert Verlag, 2010.

Claessens-Peré, Anne-Marie. Zilveren hemelsleutels: Twee eeuwen Belgische boekbandjes. Beernem: De Windroos, 2008.

Cockx-Indestege, E. en J.M.M. Hermans, m.m.v. G. Adler en J. Storm van Leeuwen. ‘Sluitwerk.’ In: Bijdrage tot de terminologie van de boekband. Archives et Bibliothèques de Belgique numéro spécial 71 / Archief- en Bibliotheekwezen in België, extra nummer 71 (Brussel, 2004).

Dorrestein, Loes. ‘Stop met poetsen!: Het boekbeslag op de Statenbijbel van Amalia van Solms.’ In: Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis, jaargang 25 (2018), p. 62-64.

Noordwijk, Bernard van. Zondags zilver: Drie eeuwen versierde kerkboekjes. Heerenveen: Uitgeverij NBG, 2006.

Noordwijk, Bernard van. De erfenis van Kortjakje: 250 jaar boekjes vol zilverwerk. Kampen: Kok, 2009.

Noordwijk, Bernard van. Zilver voor de zondag: ‘Boecxkens met Pragtigh Sluytwerk’. Heerenveen: Protestantse Pers, 2013.

Noordwijk, Bernard van. Boeksloten van heinde en verre. Zwijndrecht: De Roo, 2016.

Noordwijk, Bernard van. Zilver van kaft tot kaft. Antwerpen: Printhouse Benelux, 2017.

Noordwijk, Bernard van en Jan Storm van Leeuwen. ‘Sloten en beslag op kerkboeken.’ In: De boekenwereld, jaargang 21 (2004-2005), p. 73-82.

Plak, Adriaan. ‘Twee zilveren boekbanden.’ In: Doopsgezinde Bijdragen, nummer 44 (2018).

Vervoort, B. ‘An Early Seventeenth-Century Silver Binding Manufactured in the Province of Holland, the Decoration Influenced by De Bry.’ In: Quærendo, nummer 45 (juli, 2015),  p. 144-56.

Vervoort, B. ‘Een zilveren boekband uit het begin van de zeventiende eeuw.’ In: De Stavelij, jaarboek (2012).

Hoofdstukken of paragrafen in boeken
Foot, M. ‘Ivory and metal’ In: Pictorial bookbindings. Londen: The British Library, 1986, p. 46-52.

Gebruikte boeken en artikelen bij specifieke boeken 
Mulder, T.R. Zilver van het Noorderkwartier : tentoongesteld in het Westfries museum Hoorn van 29 juni tot en met 28 juli 1957 ter gelegenheid van de feestelijke herdenking dat Hoorn 600 jaar geleden stadrechten verkreeg. Hoorn: Westfries museum, 1957.

Frederiks, J.W. Dutch Silver. Den Haag: Martinus Nijhoff, 4 delen, 1952-1961.

Verslag der Koninklijke Bibliotheek: 1935. Den Haag: Belinfante, 1936.

Zeldzaam & kostbaar: vijf jaar aanwinsten Bijzondere Collecties 1987-1991. Den Haag: Koninklijke Bibliotheek, 1992.